Sprawozdanie z Ekofilozoficznej Konferencji na WNPiD UAM w Poznaniu

Wróćmy na jeziora"- przedwakacyjna refleksyjna zachęta

 

Za nami piąta, jubileuszowa edycja Młodzieżowej Konferencji Ekofilozoficznej pt. „Wróćmy na jeziora".
Jak przystało na jubileusz obfitowała ona w wiele ciekawych zdarzeń. Trzeba przede wszystkim podkreślić niezwykłą frekwencję. 19 czerwca 2015 r. na widowni auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zasiadło ponad 200 uczestników konferencji; studenci i młodzież szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku wzięła udział w konferencji także młodzież z Gimnazjum w Murowanej Goślinie i młodzież z Gimnazjum nr 7 w Poznaniu. Konferencję, już tradycyjnie, rozpoczęły dźwięki i słowa piosenki – tym razem Krzysztofa Klenczona „Wróćmy na jeziora" w nowej studenckiej aranżacji. Tytuł piosenki stanowił inspirację tematyczną konferencji.Poziom merytoryczny referatów wygłoszonych podczas konferencji był,dzięki szczególnemu zaangażowaniu młodzieży i nauczycieli, jak zwykle bardzo wysoki. Prelegenci w referatach nawiązywali dozawołania norweskiego filozofa Arne Naessa: „Przebywaj i mieszkaj 'delikatnie i bez śladów' na wrażliwych obszarach przyrodniczych". Wskazywali oni w swoich wystąpieniach na znaczenie troski, jaką człowiek winien przyrodzie, szczególnie w tych miejscach, gdzie zagrożona jest przyrodnicza równowaga. Tym razem zwrócono uwagę na obszary jeziorne. Mówiono o potrzebie ekozoficznej refleksji; mądrości, która uczy, że wszelkie gatunki są jak nici w sieci życia, a my możemy być motorem zmian (na dobre i złe) tam gdzie mieszkamy i przebywamy, w skali lokalnej i globalnej. Jak co roku filozoficznej refleksji przyświecała szczegółowa wiedza z zakresu nauk przyrodniczych; wyrażanej w sposób szczególny trosce ekofilozoficznej towarzyszyła rzeczowa wiedza, która pozwala na uniknięcie zbędnego patosu czy trywializacji zagadnień poruszanych. Szczególnej barwy niektórym wystąpieniom nadawały elementy mistyki, które uwypuklały kulturowe zakorzenienie tematyki przyrodniczej. Dostrzec to można było w miniwykładzie akademickim, pt. „Fizyczne właściwości wody – ich znaczenie biologiczne i mistyczne", który wygłosił dr Kamil Szpotkowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Elementy tajemniczo ujmowanej przyrody, ich znaczenia, przedstawione zostały także w wyróżnionym referacie pt. „Piękno i dobro splątane w strofach Mickiewiczowskiej ballady 'Świtezianka'", który wygłosiła Izabella Beinka z LO w Strzelnie.

Tegorocznymi zwycięzcami w konkursie na najlepszy referat zostali: w kategorii student Paweł Woliński z Wydziału Biologii UAM; „Kultura a natura – ciągła rywalizacja między symbiozą a destrukcją", w kategorii uczeń Adam Majkut z LO w Strzelnie; „Jesteśmy panami i władcami świata – a to do czegoś zobowiązuje". Niewątpliwie w tym roku Strzelno górą.

W trakcie konferencji zostały również przedstawione i nagrodzone prace plastyczne nawiązujące do tematyki spotkania oraz fraszki do ogólnie brzmiącego tytułu „Rybie fraszki".

Uczestnicy konferencji mieli okazję uzyskać sporo cennych informacji z zakresu ichtiologii, ekologii ekosystemów wodnych oraz roli człowieka jako naczelnego gatunku odpowiedzialnego za teraźniejszość i przyszłość.Przekazał je w swojej prezentacji Sebastian Staśkiewicz, przedstawiciel zarządu Fundacji Ratuj Ryby, który przy okazji podarował uczestnikom kilka kubków i koszulek z przezabawnymi, a jednocześnie pełnymi treści napisami.

Konferencja przedzielona była dwiema ciasteczkowymi przerwami, podczas których słychać było jak młodzież zastanawia się czy potrafiłaby żyć w sposób pionierski jak Henry David Thoreau, amerykański pisarz i filozof, którego postać i życie nad brzegami stawu Walden, przybliżyła studentka WNPiD UAM Agata Kędzierska w referacie „Powrót na łono natury i jej zawłaszczanie". Niektórzy zastanawiając się nad tym problemem sięgali natychmiast wzrokiem w kierunku wystawy towarzyszącej konferencji, przygotowanej przez grupę młodzieży o nazwie „Światłoczuli", gdzie pojawiły się zachęcające fotografie z bardzo naturalnymi i dziewiczymi terenami leśno-jeziornymi.

Dodać trzeba, że o wszystkich przedstawionych i nagrodzonych pracach decydowała publiczność konferencyjna, którą w tym roku czekała też niespodzianka, gdyżznakomity polski spinningista,wielokrotny Mistrz i trener Spinningowych Mistrzów Świata, Robert Taszarek wręczył na zakończenie konferencji wylosowanej osobie ufundowaną przez niego nagrodę w postaci wędki spinningowej.

WNPiD UAM bardzo dziękuję za współpracę współorganizatorom, wśród których po raz kolejny znalazł się ZPKWW.

Renata Naskręcka – organizator i koordynator działań konferencyjnych


Lista aktualności