Historyczny dzień – Patronat Naukowy I R S

Z wielką satysfakcją oraz zobowiązaniem za tym idącym informujemy, że Fundacja Ratuj Ryby otrzymała Patronat Naukowy Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Jesteśmy pod dobrą opieką!

Porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Rybactwa Śródlądowego Im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie a Fundacją Ratuj Ryby z siedzibą w Poznaniu przyczyni się do poprawy poziomu edukacji ekologicznej oraz propagowania idei zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych.

Wspólnym celem podmiotów parafujących to porozumienie są działania na rzecz pogłębienia wiedzy z zakresu ekologii środowiska wodnego, biologii ryb i innych organizmów wodnych, wpływu działalności człowieka na ekosystemy wodne, promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami ludzkimi, działania zachęcające do ochrony, poprawy i przywracania różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych, działania na rzecz wsparcia gospodarki rybacko-wędkarskiej.

Wspólne podjęte działania umożliwią rozwój i wdrożenie narzędzi edukacyjnych oraz innych przedsięwzięć z wykorzystaniem możliwości obu organizacji, przydatnych do aktywnego kreowania postaw ekologicznych i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Dziękujemy za zaufanie.

 


Lista aktualności