Ekologiczna kampania edukacyjna "W zgodzie z naturą" ...

Udało się ‼️ Zaczynamy EKO IGRZYSKA
Igrzyska, do których z planowanych 600 dzieci zgłosiło się już ok 2000.
Zamykamy zatem listę zgłoszeniową, z radoścą informaując, że zaczynamy Wlkp Ekologiczną Kampanię Edukacyjną.
Programowo i ponadprogramowo. Zobaczymy ile uda nam się odwiedzić dzieci.

Dzieje się to dzięki niezwykłym ludziom, którzy zechcieli poświęcić swoje środki na ten przerastający nas cel oraz pomocy Partnerów
- Jakon 
- Zielone Szkoły w Folwark Konny Hermanów 
fundacja zdobyła wymagane środki własne, by w ostatniej chwili złożyć wniosek do WFOŚiGW w Poznaniu o możliwość dofinansowania:
"Ekologiczna kampania edukacyjna "W zgodzie z naturą" wraz z 12 konkursami w ramach II szkolnych Eko Igrzysk oraz Wlkp akcji "Sprzątania Brzegów Warty" realizowanych w placówkach i nad rzeką Wartą".

Czyli po realizaji kampanii, prelekcji, konkursów i warsztatów edukacji ekologicznej realizowanych w szkole nastąpi etap edukacji i animacyjnych zabaw nad rzeką Wartą, by w ramach nagród popłynąć statkiem w kolejny edukacyjny rejs z widokiem na życie organizmów pod wodą.

Dla dzieci będzie to super edukacyjna przygoda oraz ogrom najważniejszej w dzisiejszych czasach wiedzy.

Dodatkowo dofinansowanie objęło możliwość przekazania prezentów dla uczestników akcji : "Sprzątania Brzegów Warty od źródeł do ujścia 2019" w Wlkp wraz z konkursem za najlepsze zdjęcie z akcji oraz społecznej edukacji ekologicznej. 
W akcji wzięło udział ponad 1000 osób z prawie 40 organizaji oraz grup społecznych, dzięki którym usunięto aż kilkadziesiąt ton śmieci z brzegów rzeki Warty. 


Zatem, kochani i wierni fani z Wlkp.- szykujcie się na niespodzianki. :) :) :)

Dziękujemy świadomym koniecznych działań kibicom, darczyńcom, partnerom, oraz przede wszystkim dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Poznaniu. 


-------------------------------------------------------------------------------
Cel:
I. Edukacja dzieci w placówkach szkolnych oraz w terenie.
II. Upowszechnienie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej wraz z podniesieniem świadomości podczas 10 edukacyjnych kampanii oraz 12 konkursów dla 500-1000 uczestników.
II. Uwrażliwienie dzieci na piękno i ochronę środowiska podczas powstania 300 prac, wykonanych narzędziami plastycznymi na bawełnianych torbach na zakupy.
III. Kształtowanie postaw proekologicznych wraz z edukacją uczestników dot. zarządzania odpadami, recyklingu, zdrowego korzystania z zasobów naturalnych oraz ochroną środowiska podczas konkursów z wykorzystaniem ekologicznego koła wiedzy, balonów z pytaniami, akc . plastycznych oraz pozostałych konkursów czy prelekcji.
IV. Przedstawienie zagrożeń i roli środowiska naturalnego na nasze zdrowie i życie podczas 10 edukacyjnych kampanii „W zgodzie z naturą „

Zakres tematyczny poza wymienionym:
a) ekologia
b) biologia
c) ichtiologia
d) zrównoważony sposób korzystania z zasobów naturalnych
e) wpływ czystego środowiska oraz ryb na nasze zdrowie i życie
f) rodzaje ekosystemów środowiska wodnego
g) ciekawostki dotyczące życia ryb
h) sytuacja ekologiczna środowiska wodnego w Polsce i na świecie
V. Realizacji konkursów oraz warsztatów edukacji ekologicznej w placówkach szkolnych.

Poza w/w zakresem, realizowane będą następujące zagadnienia podczas zabaw, gier oraz prelekcji:

i) ryby dla społeczeństwa, społeczeństwo dla ryb
j) kultura i tradycje związane z zawodem rybaka oraz rybołówstwo
l) korzyści piękna przyrody, naturalnego „zdrowego” środowiska oraz zasobów naturalnych dla człowieka.
VI. Propagowanie zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych
VII. Propagowanie ekologicznych postaw oraz konkretnych działań lub zmian nawyków dnia codziennego
VIII. Zachęcenie dzieci i dorosłych do kontaktu z naturą
IX. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska naturalnego.
X. Zahamowanie procesów degradacji środowiska.


Wykaz konkursowych zajęć podczas EKO IGRZYSK
z podziałem na bloki edukacyjne:

I. Strefa I
1. Uwaga drapieżnik
2. Jezioro potrzebuje tlenu
3. Rybie zmagania z pokonaniem przepławki
4. Pomagamy małej rybce uciec przed drapieżnikiem
5. Ryby zmieniają kolor. Zwłaszcza wędrowne

II. Strefa II
6. Kto szybszy ?
7. Kto silniejszy ?
- Ryby drapieżne czy spokojnego żeru.

III. Strefa plastyczna
8. Kilkaset kolorowanek do malowania na prace konkursowe
9. Rysowanie kredą na Wartostradzie ekosystemu rzeki Warty.
10. Tworzenie medali – butonów z okazji imprezy (ok.100 odznak )

IV. Strefa IV
11. Koło wiedzy
12. Zabawa w zgadywanki

STREFY NIEZALEŻNE:
VI. Strefa z ekspozycją łodzi
VII. Strefa z rybkami, maskotkami (przy łodzi) / zbiórka na działania.
VIII. Wystawa ryb śródlądowych na podstawie ekspozycji rzeźb ryb
IX. Dekoracja sceny z ryby

ATRAKCJE NA SCENIE:
X. Wystąpienia uczniów / prac uczniowskich
XI. Konkurs na scenie – Co to jest za ryba ?


Lista aktualności