Jak żyje sum ? Poznaj wszystkie zmysły suma !

- Jak żyje sum ?

- Ile pokonuje km za pokarmem w nowych warunkach środowiska ?

- Jak daleko ma sypialnię od kuchni ?

- Czy wszystkie jednakowo reagują na fazy księżyca ?

- Jak reaguje na wysoką wodę ?

- Ile czasu potrafi żyć bez ruchu ?

- Jakie odległości pokonuje w całym sezonie / roku ?

- Gdzie zimuje ?

- Czy zostaje w tym samym łowisku kilka sezonów ?

- Jaki ma przyrost naturalny w rzece Warcie ?

- Jak reaguje na zanieczyszcenia środowiska ?

- Czy, od kiedy i na jak długo grupuje się z innymi ?

- Jaką ma przeżywalność ?

- Od kiedy do kiedy wypływa z rzeki ?

- Porównanie rok do roku różnic czasowych w podejściu do tarła ?

- Jaka jest hierarchia stadna podczas polowań ?

- Po jakim okresie zechce raz jeszcze zapolować na przynętę wędkarską ?

 

To chciałbym zbadać. Choć pewnie wiele kolejnych rzeczy okazałoby się podczas badań.

Potrzebuję pomocy, by się dowiedzieć i przekazać tą wiedzę zainteresowanym biologom, ichtiologom, wędkarzom, dzieciom w szkole.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do wspacia oraz uczestnictwa w społeczno - naukowym projekcie badań telemetrycznych sumów europejskich w Polsce !!!

 

Zgłoszenia uczestnictwa / wsparcia: sebastian@ratujryby.pl

Wsparcie projektu: Zrzutka pl https://zrzutka.pl/unvva9

 

 

Miejsce: Rzeka Warta / odcinek Puszczykowo - Śrem

 

Termin ZLOTU SUMOWEGO 08-10 wrzesień 2023

- Zlot Sumiarzy i zaintersowanych projektem naukowym oraz integracją społęczną ( nauka + doświadczenie wędkarskie + ekologia)

 

Termin badań: 2023 - 2025

 

Organizator: Sebastian Staśkiewicz Ratuj Ryby & Instytut Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna dr ichtiolog, wędkarz Andrzej Kapusta + Partnerzy i Sponsorzy

 

Patronat / mecenat / wędkarski punkt widzenia - Marek Szymański

 

... aktualizacja pomocy i Partnerów - na bieżąco.

 

Dożyliśmy czasów, w których technologia, nauka, wiedza i możliwości dają nam niezwykłe warunki, by zbadać zachowanie ryb w naturalnym środowisku i to przez wiele sezonów.

 

Chcemy to wykorzystać i połączyć wiedzę wędkarską z nauką, ichtiologią, technologią oraz społecznym zainteresowaniem i zabawą (przypisanie pewnych cech danej ryby do imienia, które posiada i dzielenia się tymi informacjami na bieżąco z zainteresowanymi)

 

Co będziemy badać ?

  1. To wszystko co zostało omówione podczas filmu zapraszającego do projektu.
  2. To co przyjdzie nam do głowy lub przydarzy się podczas badań.

 

Koszty:

Pełne koszty zostaną przedstawione po otrzymaniu szczegółowych ofert od producenta nadajników, ilości zgłoszeń uczestników, ilości zakładanych badanych ryb, długości prowadzenia projektu, możliwości składania wniosków o dofinansowanie, wsparcie Partnerów, no i oczywiście zainteresowania społecznego.

 

Wstępnie na zakup nadajników + organizację zlotu potrzebne jest obecnie min 25 000 zł w pierwszym roku badań wszystkich pó roku oraz zmian atmosferycznych.

Wszystkie koszty zostaną przedstawione i rozliczone wśród uczestników, organizatorów czy darczyńców, tak jak ma to miejsce przy wszystkich tego typu realizowanych pojektach.

 

Jeszcze więcej szczegółów na bieżąco na kanale FB - Ratuj Ryby oraz na kanale YouTube - Ratuj Ryby.

 

Edit.

Istnieje niebezpiczeństwo, że nie uda się zebrać minimalnej kwoty przed możliwością zamówienia nadajników w terminie. Wówczas zebrane środki zostaną przekazane ofiarodawcom, których proszę o maila z nr konta lub zatrzymane do następnego roku, by na spokojnie i z większą ilością czasu na przygotowanie rozpocząć projekt w 2024.

Być moze w międzyczasie pojawi się sponsor, który uzupełni brakującą kwotę lub zakupi jeszcze większą ilość nadajników.

Ze swojej strony, poza organizacją chciałbym zapewnić min 2,5 mca prac nad rzeką w roku, by zweryfikować wiele ciekawych przypadków.

 

Info dla obawiających się:

Wszelakie informacje udzielane publicznie o behawiorze ryby będą przekazywane w sposób biologiczny oraz naukowy.

-Co to znaczy ?

-że będziemy znali odległość, jaką sum pokonuje w nocy, ale nie będzie podanej lokalizacji

-że poznamy odległości między tarliskiem a żerowiskiem, ale -II-

... i tak dalej.

Dane o konkretnej lokalizacj suma będzie miał tylko łowca oraz darczyńca nadajnika lub rozlosowana osoba z listy wspierających

Ona również będzie mogła sobie zażyczyć lokalizację przed swoją zasiadką.

Pozostałe informacje będą udzielane w sposób opisujący zachowanie i zmiany ich zachowania w zależnośći od zmian klimatycznych, co potwierdzi np nieregularny okres tarła oraz wiele ciekawych info wyjdzie po analizie rok do roku..., itd.

 

 

Info naukowe:

 

Wstęp

Sum europejski jest kluczowym gatunkiem w piramidzie troficznej rzeki i jezior. Ze względu na interakcje typu drapieżnik-ofiara spełnia bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych. Jest gatunkiem ciepłolubnym, któremu sprzyjają obserwowane zmiany klimatu. Dlatego w niektórych ekosystemach może tworzyć duże populacje, czasem uważane za wyrządzające szkody w rybostanie.

Oprócz ważnej roli ekologicznej sum jest chętnie poławiany przez wędkarzy. Szczególnie duże osobniki są obiektem połowów wędkarzy specjalizujących się w połowach sumów.

Badania zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem nowoczesnej techniki biotelemetrycznej. Jest to przyżyciowa i bezpieczną dla ryb metoda umożliwiająca identyfikację oznakowanych osobników. Metody biotelemetryczne pozwalają na precyzyjne poznanie losów każdego osobnika wyposażonego w nadajnik. Pozwalają na określenie krótkoterminowej i długoterminowej przeżywalności, przyczyn śmiertelności, migracji ryb, czy też identyfikację siedlisk kluczowych w cyklu życiowym.

Projekt zakłada współpracę pomiędzy wędkarzami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami naukowymi. Okręg PZW powinien być partnerem projektu. Oprócz celów poznawczych projekt będzie spełniał funkcję edukacyjną. Cele i efekty projektu będą kanwą działań edukacyjnych skierowanych do wędkarzy oraz młodzieży.

 

Metody badań

Badania zostaną przeprowadzone w Warcie w latach 2023-2025. Planujemy zastosowanie nadajników radiowych, które bardzo dobrze sprawdzają się w wodach płytkich. Nadajnik składa się z czterech elementów: części elektronicznej generującej sygnał o określonej częstotliwości, baterii zasilającej, elementu chroniącego przed niekorzystnymi warunkami i ewentualnie anteny oraz systemu zewnętrznego mocowania. Źródłem energii są baterie litowe zapewniające długi czas użytkowania nadajnika. Baterie instalowane w nadajnikach są jednym z głównych komponentów wpływających na ich wielkość i czas implantacji. Obecnie dostępny jest bardzo duży wybór różnorodnych nadajników, ważących od 0,2 g do 160 g i generujących sygnał radiowy od kilku dni do 10 lat. Sygnały generowane przez nadajniki będą rejestrowane przy użyciu specjalistycznych odbiorników. System służący do detekcji sygnału składa się z odbiornika, wyposażonego w źródło energii i anteny. Integralną częścią odbiornika jest system odbierający sygnały, dokonujący ich selekcji, rozkodowania oraz demodulacji. Po wykryciu sygnału z nadajnika uzyskujemy informacje o częstotliwości i sile sygnału oraz ewentualnych funkcji dodatkowych, np. głębokości, temperaturze wody. Lokalizacja ryb wyposażonych w nadajniki telemetryczne odbywa się poprzez podążanie w kierunku, z którego nadchodzi najsilniejszy sygnał, bądź metodą triangulacji. Polega ona na wykonaniu przynajmniej dwóch lokalizacji z różnych miejsc i podążaniu w kierunku przecięcia się linii. Triangulacja pozwala na lokalizację osobnika ze znacznej odległości, co znacznie zmniejsza wpływ badacza na normalny behawior obserwowanych ryb. W naszych badaniach lokalizacja ryb będzie prowadzona z łodzi. Miejsce przebywania poszczególnych osobników zostanie zarejestrowane za pomocą urządzenia GPS.

 

Harmonogram projektu

Wrzesień 2023: połowy ryb przez wędkarzy, implantacja nadajników telemetrycznych i wypuszczenie znakowanych ryb,

Wrzesień 2023 – październik 2025: badania terenowe dotyczące przeżywalności, wyboru siedlisk, zimowisk oraz wędrówek suma w Warcie. Działania edukacyjne popularyzujące wędkarstwo, wiedzę o sumach i badania telemetryczne.


Lista aktualności