Ekologiczna ścieżka edukacyjna - "EKO PARK u Motyla" zaprojektowny i przekazany dla dzieci z Przedszkola Poznańskie Koziołki

Tego motyla koniecznie trzeba zobaczyć na żywo.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i społecznemu wsparciu oddajemy kolejny EKO PARK w ręce Przedszkole nr 40 - Poznańskie Koziołki oraz Waszej edukacyjnej i ekologicznej ocenie podczas korzystania z wszystkich elementów ścieżki edukacyjnej. 

Wystarczy posadzić dookoła niego tulipany i organizować przy wykorzystaniu wszystkich elementów wiele edukacyjnych zajęć, dotyczących Klimatu, Ochrony środowiska wodnego i zrównoważonego korzystania z niego, rozkładu odpadów oraz roli zapylaczy.
Poza przepiękną repliką motyla, który jest zupełnie inaczej ubarwiony z każdej ze stron dzieci mają do wykorzystania jeszcze takie elementy jak: 

1. Klimatyczna Seria Poznawcza - z przedstawionymi wszystkimi czynnikami zmian klimatu oraz propozycjami zmiany nawyków, które mogą bardzo pomóc w ich zahamowaniu

2. Ekologiczna Seria - Prezentacja czasu rozkładu odpadów przedstawiona w bardzo ciekawy dla dzieci sposób z wykorzystaniem grafiki jeziora wraz z otaczającym ekosystemem wspólnym.

3. Element typu światowid, na którym została zainstalowana GRA, na podstawie której dzieci mają poznać i rozpoznać gatunki zapylaczy narażone na zmiany klimatyczne. 

4. Wszystkie dzieci lubią dinozaury, którego celowo i z opisem umieściliśmy na kolejnej dydaktycznej planszy dotyczącej WODY, jako najważniejszego "pierwiastka" łączącego wszystkie ekosystemy oraz życie na planecie i w naszym organiźmie. 

5. Największą jednak atrakcją, którą mogliśmy przekazać do przedszkolaków z Poznańskich Koziołków jest 3 metroawa rzeźba motyla, jako reprezentanta zapylaczy oraz jednego z głównych priorytetów projektowych dla WFOŚiGW w Poznaniu. 
Przy rzeźbie umieściliśmy najważniejszą informację dla wszystkich zwiedzających oraz korzystających edukacyjne z obiektu, do czego serdecznie zapraszamy: 

Około 15 miliardów euro z roczniej produkcji rolnej UE zależy od owadów zapylających.  Są fundamentem dla bezpieczeństwa żywnościowego oraz bioróżnorodności. Przyczyniają się do produkcji włukien, biopaliw, leków, drewna. Tymczasem 1/3 populacji pszczół i zapylaczy maleje a 10% z nich jest zagrożonych. Przyczyną jest zmiana klimatu,  zanieczyszczenie środowiska, intensywna gospodarka rolna, pestycydy,zmiana użytkowania gruntów, utrata siedlisk, inwazyjne gatunki obce oraz choroby. 


Bardzo, ale to bardzo dziękuję Wszystkim wspierającym oraz Patronaom z programu wsparcia na www.patronite.pl/RatujRyby  ( link: Ratuj Ryby - Patronite.pl ) 

Projekt realizowany dzięki społecznym wpłatom, środkom własnym fundacji, pomocy fundatora oraz dofinansowaniu z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedsięwzięcia: Zaprojektowanie i przekazanie do Muzeum w Sierakowie, przedszkola, szkoły po kilka elementów ścieżki ekologicznej dla edukacji dzieci i dorosłych w Wljp pod wspólną nazwą PAMIĘTAJ, KLIMAT TWORZYSZ TY "


Link do fotorelacji na naszej stronie Facebook Ratuj Ryby:
 - https://www.facebook.com/profile/100064320744692/search/?q=kozio%C5%82ki


Jeszcze raz pięknie wszystkim dziękuję / -my

Sebastian Staśkiewicz 


Lista aktualności